Personvernpolitikk

Erklæring om innsamling av personopplysninger

Formålet med denne erklæringen om innsamling av personopplysninger («PICS») er å informere deg, i samsvar med personopplysningsforskriften (personvern):

 1. til hvilket formål personopplysningene vi samler inn, vil bli brukt når de er samlet inn i forbindelse med din bruk av dette nettstedet («Nettstedet») eller ditt kjøp av produkter som selges via dette nettstedet («Produktene»);
 2. hvem personopplysningene dine kan bli utlevert til; og
 3. hvem du kan sende forespørsler om å få tilgang til eller korrigere informasjonen din.

Vi kan revidere denne PICS ved å endre denne siden. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden fra tid til annen for å se hvilke endringer vi har gjort.

1. brukere av opplysningene

1.1 («vi», «oss», «vår») er databrukeren.

2. Registrerte personer

Denne PICS gjelder for personopplysningene til («du» eller «din»):

(a) Besøkende: fysiske personer som besøker nettstedet vårt;

(b) Brukere: personer som kjøper, ber om eller mottar produkter

(c) Kontakter: personer som kontakter oss via nettstedet vårt, via e-post eller på annen måte.

3 Hva vi samler inn

3.1 Vi kan samle inn, lagre, behandle, overføre og bruke følgende typer personopplysninger:

(a) fra besøkende: IP-adresse eller andre unike enhetsidentifikatorer;*.

(b) fra brukere:

 1. Brukernavn;
 2. Passord for kontoen;


iii. fullt navn; *

 1. e-postadresse; *
 2. faktureringsadresse; *
 3. Leveringsadresse;*
 4. vii. Betalingsinformasjon; *


viii. Telefonnummer;

(c) Kontaktpersoner:

Fullstendig navn; *
E-postadresse; * * *
iii. eventuelle andre personopplysninger du oppgir til oss.

* indikerer obligatoriske personopplysninger.

3.2 Hvis du ikke gir oss de nødvendige personopplysningene, kan det hende at vi ikke kan gi deg tilgang til nettstedet vårt, levere deg produktene våre eller svare på kommunikasjonen din med oss.

4 Formål og bruk

4.1 Vi kan samle inn, lagre, behandle, overføre og bruke personopplysningene dine til følgende formål

(a) for å levere produktene våre til deg, f.eks:

for å administrere og oppfylle bestillingene dine;
Hvis du velger å registrere en konto på nettstedet vårt, for å opprette og oppdatere kontoen din som er registrert hos oss; og
iii. for å behandle og legge til rette for fakturering og betaling av bestillingene dine;

(b) for å overvåke og analysere bruken av nettstedet vårt og for å utarbeide samlet statistikk om slik bruk

(c) for å tilpasse opplevelsen din på nettstedet vårt, særlig ved å identifisere dine preferanser og din atferd for bedre å kunne svare på dine individuelle behov

(d) for å forbedre nettstedet vårt og produktene våre basert på informasjonen og tilbakemeldingene vi mottar fra deg og vår analyse av bruken av nettstedet vårt og kjøp av produkter

(e) for forskning og utvikling og ved å bruke personopplysningene dine til å teste, forske på, analysere og støtte produktutvikling (inkludert maskinlæring)

(f) for kundeservice og for å hjelpe oss med å svare mer effektivt på dine serviceforespørsler, tilbakemeldinger og supportbehov

(g) for ikke-kommersiell kommunikasjon knyttet til bestillingene dine, for eksempel ordrebekreftelser og forsendelsesvarsler

(h) for tekniske og prosjektadministrative formål;

(i) for å bidra til å opprettholde sikkerheten og integriteten til personopplysninger som samles inn på nettstedet vårt

(j) for å forhindre svindel;

(k) i forbindelse med rettssaker eller som påkrevd av tilsynsmyndigheter, offentlige etater og offisielle etterforskninger

(l) for direkte markedsføring, men bare der vi har innhentet ditt samtykke (se punkt 11 nedenfor); og

(m) for andre formål som er direkte relatert til det foregående.

4.2 Personopplysningene vi samler inn, kan ikke brukes til andre formål med mindre du har samtykket til dette:

(a) du har uttrykkelig samtykket til at de brukes til de andre relevante formålene;

(b) formålet er direkte relatert til formålet som personopplysningene ble samlet inn for; eller

(c) vi har tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål som følger av et unntak eller på annen måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

5 Mottakere

5.1 Vi kan utlevere personopplysningene dine til følgende personer:

(a) våre ansatte og ledere;

(b) våre datterselskaper og deres ansatte og ledere;

(c) Shopify Inc, en IT-tjenesteleverandør som er engasjert av oss for å administrere og vedlikeholde nettstedet og for å behandle bestillingene dine som er lagt inn via nettstedet, og dets datterselskaper og morselskaper;

(d) Paypal Holdings Inc. og dets datterselskaper og andre betalingsbehandlere eller mellommenn («Betalingsbehandlere») som vi kan engasjere for å behandle betalinger på våre vegne i forbindelse med våre produkter eller i løpet av vår virksomhet;

(e) leverandørene av våre produkter («Leverandører») for å muliggjøre utsendelse av våre produkter til deg

(f) andre tjenesteleverandører og databehandlere som vi engasjerer, f.eks:

 1. Leverandører av administrasjonstjenester;
 2. leverandører av IT-tjenester og programvare;


iii. Leverandører av dataanalysetjenester;

 1. Leverandører av datainndata- og databehandlingstjenester;
 2. Leverandører av skytjenester; og
 3. Kredittopplysningsbyråer.


(g) våre forsikringsselskaper og bankforbindelser;

(h) våre profesjonelle juridiske, økonomiske og regnskapsmessige rådgivere;

(i) andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner i henhold til lov, forskrift, rettslig prosess eller myndighetsforespørsler, eller der utlevering er hensiktsmessig av sikkerhetsmessige årsaker. Dette omfatter deling av personopplysningene dine med andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner i forbindelse med beskyttelse mot og forebygging av bedrageri; og

(j) andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner i forbindelse med forhandlinger om fusjon, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller omorganisering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av vår virksomhet av eller i det andre selskapet.

5.2 Hvis du foretar betalinger til oss gjennom betalingsbehandlere, inngår du en avtale direkte med betalingsbehandleren og er underlagt dennes vilkår for bruk og personvernerklæring. Du bør kontrollere at du godtar betalingsbehandlerens personvernerklæring, som ikke er underlagt denne ICSP eller vår personvernerklæring, og angi at du godtar den der det er hensiktsmessig og etter eget skjønn.

5.3 Når vi deler personopplysningene dine med andre, vil vi sikre konfidensialiteten til personopplysningene dine ved å inkludere personvernklausuler eller andre kontraktsklausuler i avtalene med tredjeparter som vi deler personopplysningene dine med.

5.4 Vi kan utlevere personopplysningene dine til andre personer enn de som er beskrevet i punkt 5.1 ovenfor, hvis vi informerer deg på forhånd og innhenter ditt samtykke.

6 Informasjonskapsler

6.1 Våre retningslinjer for informasjonskapsler er en del av denne personvernerklæringen, som du kan få tilgang til når du går inn på og bruker nettstedet vårt.

6.1 En informasjonskapsel er en liten datafil som et nettsted kan sende til datamaskinen eller enheten din når du besøker nettstedet vårt.

6.2 Informasjonskapsler brukes til å forbedre måten nettsteder fungerer på og gjøre dem mer effektive, vanligvis ved å gjøre det mulig for dem å gjenkjenne deg og huske viktig informasjon som gjør din bruk av et nettsted mer praktisk (for eksempel ved å huske brukerpreferansene dine).

6.3 Vi bruker informasjonskapsler til å

(a) lagre tekniske data for å sikre at nettstedet vårt lastes inn og vises riktig og effektivt når du besøker nettstedet vårt;

(b) huske valg du gjør eller informasjon du oppgir (for eksempel brukernavn, språk eller sted), slik at preferansene dine huskes ved fremtidige besøk på nettstedet vårt, og du ikke trenger å autentisere identiteten din på nytt ved fremtidige besøk;

(c) analysere hvordan du navigerer på nettstedet vårt for å hjelpe oss med å optimalisere utformingen av nettstedet vårt; og

(d) spore din atferd og dine preferanser slik at vi kan evaluere hvilken type informasjon og produkter vi kan tilby deg.

6.4 Vi bruker informasjonskapsler:

(a) øktinformasjonskapsler, som er unike for hvert besøk du gjør på nettstedet vårt, og

(b) faste informasjonskapsler, som ikke slettes når du lukker nettleservinduet, og som aktiveres hver gang du besøker nettstedet vårt.

6.5 Informasjonskapslene vi bruker er enten

(a) nødvendige informasjonskapsler, som er avgjørende for at nettstedet vårt skal kunne hjelpe deg med å gå fra side til side og bruke funksjonene på nettstedet vårt;

(b) funksjonalitetsinformasjonskapsler, som gjør det mulig for nettstedet vårt å huske valgene du gjør og tilby mer personlig tilpassede funksjoner; eller

(c) informasjonskapsler for ytelse, som samler inn informasjon om din bruk av nettstedet vårt og hjelper oss med å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på.

6.6 Vi bruker et begrenset antall tredjeparts informasjonskapsler, som du finner i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

6.7 Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt uten å fortelle oss at du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

6.8 Du kan når som helst nekte bruk av informasjonskapsler eller trekke tilbake ditt samtykke ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Disse innstillingene finner du vanligvis i menyen «Alternativer» eller «Innstillinger» i nettleseren din, eller ved å klikke på «Hjelp» i nettlesermenyen. Hvis du sletter informasjonskapsler, kan det påvirke din bruk og opplevelse av nettstedet vårt.

6.9 Vi lagrer bare informasjonskapsler så lenge det er nødvendig for den funksjonen de oppfyller. Denne funksjonen varierer avhengig av informasjonskapselen.

7 Oppbevaring

7.1 Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for. Vi kan også oppbevare personopplysningene dine i en lengre periode hvis dette er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser.

7.2 Personopplysningene du har gitt oss, vil bli tilintetgjort ved utløpet av denne oppbevaringsperioden.

9 Tilgang og korrigering

9.1 I henhold til personvernforordningen har du rett til å

(a) be om en kopi av personopplysningene vi har om deg, med mindre vi ikke er forpliktet til å svare på en forespørsel om innsyn; og

(b) be oss om å korrigere eventuelle personopplysninger du mener er unøyaktige etter at vi har svart på forespørselen din om datatilgang. Vi kan avslå en forespørsel om korrigering av data hvis vi mener at personopplysningene er nøyaktige, representerer en meningsytring eller den foreslåtte korrigeringen er unøyaktig.

9.2 Hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine, må du kontakte oss.

9.3 Vi forbeholder oss retten til å kreve et rimelig gebyr for behandling av forespørsler om tilgang til eller korrigering av personopplysninger.

10 Direkte markedsføring

10.1 Vi kan bruke de innsamlede personopplysningene dine til å markedsføre produktene våre direkte til deg.

10.2 De typene personopplysninger vi bruker til direkte markedsføring er

□ Ditt fulle navn;

□ Din e-postadresse;

Jeg motsetter meg ikke bruk av disse typene personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

□ Jeg motsetter meg bruk av personopplysningene i de avkryssede boksene for direkte markedsføringstjenester (men ikke de andre typene).

10.3 De direkte markedsføringsaktivitetene vi har til hensikt å utføre ved hjelp av personopplysningene dine, er

Informasjon og reklamemateriell om: våre produkter, lignende produkter du tidligere har kjøpt, rabatter og andre kampanjer og informasjon om oss som vi tror du kan finne nyttig;

□ oppdateringer angående nettstedet vårt eller produktene våre; og

□ festlige hilsener.

□ Jeg motsetter meg ikke å motta denne typen direkte markedsføring.

□ Jeg motsetter meg å motta de typene direkte markedsføringsaktiviteter som er oppført i de avkryssede boksene (men ikke de andre typene).

10.4 Med mindre du gir ditt uttrykkelige samtykke, kan vi ikke bruke personopplysningene til de typene direkte markedsføringsaktiviteter som er beskrevet i dette punkt 11.

10.5 Hvis vi innhenter ditt samtykke til direkte markedsføring, kan vi dele personopplysningene dine med de personene som er oppført i punkt 5.1 ovenfor, for direkte markedsføringsformål.

10.6 Du kan når som helst be oss om å slutte å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring ved å sende oss en e-post eller svare på en direktemarkedsføringskommunikasjon fra oss merket «unsubscribe».

Informasjonskapsler


1. På slutten av disse retningslinjene for informasjonskapsler finner du en liste over informasjonskapslene våre. Vi bruker følgende informasjonskapsler:

1.1 Strengt nødvendige informasjonskapsler.

- De muliggjør bruk av tjenester som du spesifikt har bedt om. Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet og bruke visse funksjoner, for eksempel tilgang til sikre områder. Uten bruk av disse informasjonskapslene kan ikke tjenestene du har bedt om, for eksempel handlekurven eller elektronisk betaling, leveres.


1.2 Informasjonskapsler for funksjonalitet.

- Disse informasjonskapslene husker hva du har valgt for å forbedre opplevelsen din. Disse informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. De gjør det mulig for nettstedet å huske valgene du gjør (for eksempel brukernavn, språk eller regionen du befinner deg i) og tilby forbedrede og personaliserte funksjoner, for eksempel å hilse på deg med navn. De kan også brukes til å huske endringer du har gjort når det gjelder størrelse eller type tekst, og til å lagre andre deler av nettstedet vårt som du kan tilpasse. De kan også brukes til å levere tjenester du har bedt om, for eksempel å se en video eller kommentere på en blogg. Informasjonen som samles inn av disse informasjonskapslene, anonymiseres slik at din aktivitet på andre nettsteder ikke kan spores.

1.3 Informasjonskapsler for sporing, målretting eller annonsering.

- Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om din surfeatferd. Disse informasjonskapslene husker besøket ditt på nettstedet vårt og hvilke sider du har besøkt og hvilke lenker du har fulgt. De brukes til å vise deg annonser som er mer relevante for deg og dine interesser, til å begrense antall ganger du ser en annonse og til å måle effektiviteten av reklamekampanjer. De brukes også til å finne ut om du har klikket på en av partnernettstedene våre for å komme til nettstedet vårt, slik at vi kan administrere partnernettverket vårt.

Vi bruker denne informasjonen til å gjøre nettstedet vårt og annonsene som vises på det (inkludert produktanbefalinger) mer relevante for dine interesser. Disse informasjonskapslene plasseres også av tredjeparter (inkludert annonsenettverk) med vår tillatelse. Disse informasjonskapslene registrerer at du har besøkt nettstedet vårt og hvilke sider du har sett på. Denne informasjonen deles med andre organisasjoner, for eksempel annonsører, og kan brukes til å vise deg annonser fra tredjeparter på nettsteder eller i applikasjoner (eller via e-post hvis du har samtykket til det) basert på dine aktiviteter på nettet.

1.4 Endre innstillingene i nettleseren din

- Hvis du ikke endrer innstillingene i nettleseren din, men fortsetter å bruke nettstedet vårt, vil vi anta at du godtar at vi fortsetter å laste ned informasjonskapsler til enheten din. Det er opp til deg selv om du tillater oss å laste ned informasjonskapsler. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan det imidlertid hende at nettstedet vårt og dets funksjoner ikke fungerer på samme måte eller ikke gir deg den samme personlige opplevelsen. Hvis du sletter alle informasjonskapslene dine, må du oppdatere innstillingene dine hos oss på nytt. Hvis du bruker en annen enhet, dataprofil eller nettleser, må du oppgi innstillingene dine på nytt.

1.5 Muligheter for fravalg
Det finnes alternativer du kan bruke for å forhindre at du mottar målrettet reklame fra tredjeparter:
Network Advertising Initiative - Gå til http://www.networkadvertising.org/choices.
EDAA - For mer informasjon, besøk http://www.youronlinechoices.eu.

For mer informasjon om informasjonskapsler, vennligst besøk: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ og https://www.google.co.in/intl/en/policies/technologies/cookies/", https://www.google.co.in/intl/en/policies/technologies/cookies/
Adresse: 
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

Firmanummer: 3221084

E-post: info@annejohansen.com
Telefon: +31647373131