Tjenestevilkår

 

1. Innledning

1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av nettstedet vårt eller kjøp av produkter som tilbys via nettstedet vårt.

1.2 De definerte begrepene og tolkningene av disse vilkårene og betingelsene er beskrevet i punkt 26.

2. Aksept

2.1 Du bekrefter og garanterer at:

(b) du har myndighet til å inngå en juridisk bindende kontrakt med oss; og

(c) du ikke er forhindret av noen gjeldende lov eller traktat fra å inngå en juridisk bindende kontrakt med oss.

2.2 Vi forbeholder oss retten til å be om skriftlig bekreftelse på din myndighet til å godta disse vilkårene.

2.3 Du bekrefter og garanterer at du ikke har

(a) ikke har blitt dømt for noe datarelatert eller internettrelatert lovbrudd; og

(b) ikke tidligere har nektet produkter eller tilgang til nettstedet.

2.4 Vi forbeholder oss retten til å nekte deg tilgang til nettstedet vårt hvis vi anser en slik nektelse som nødvendig eller hensiktsmessig.

2.5 Avbestilling av en bestilling betyr:

(a) din forsikring og garanti for at du har lest disse vilkårene og betingelsene nøye og i sin helhet;

(b) ditt tilbud om å kjøpe ordren kun i henhold til disse vilkårene og betingelsene;

(c) ditt samtykke til at enhver ordrebekreftelse utelukkende vil være basert på disse vilkårene og betingelsene; og

(d) din forpliktelse overfor oss til å overholde disse Vilkårene og Betingelsene.

2.6 Hvis du ikke godtar disse Vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke Nettstedet eller kjøpe noen Produkter.

2.7 Du må uttrykkelig godta disse Vilkårene og Betingelsene for å:

(a) sende inn informasjon til eller via nettstedet vårt; eller

(b) kjøpe et produkt.

2.8 Ved å besøke nettstedet vårt, kjøpe produkter eller godta disse vilkårene og betingelsene:

(a) godtar du også vår personvernerklæring; og

(b) godtar du og samtykker i å være bundet av våre retningslinjer for akseptabel bruk (se punkt 12 nedenfor for ytterligere detaljer).

2.9 Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse.

2.10 Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke legge inn en bestilling eller kommunisere med oss.

3. Personlig bruk

Du bekrefter at du vil bruke nettstedet til å kjøpe produkter utelukkende for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk som hovedperson, og ikke som representant eller på vegne av noen annen person.

4. Priser

4.3 Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at alle detaljer, beskrivelser og priser på produkter som vises på nettstedet vårt, er korrekte. Det kan imidlertid forekomme tilfeller der det kan oppstå feil. Hvis vi oppdager at det har oppstått en prisfeil, vil vi varsle deg så snart som mulig og gi deg muligheten til å bekrefte bestillingen din til riktig pris eller kansellere bestillingen din. Hvis vi ikke får kontakt med deg eller ikke mottar noe svar fra deg, vil bestillingen bli behandlet som kansellert, og du vil få full refusjon. Hvis du velger å bekrefte bestillingen din på nytt, vil vi sørge for levering av bestillingen din og belaste eller refundere deg de beløpene som er angitt i varselet vi sender til deg kort tid etter at vi har mottatt bestillingsbekreftelsen din, med samme betalingsmåte og betalingsmetode som du brukte da du bestilte.


4.4 Vi er ikke forpliktet til å oppfylle en bestilling hvis prisen som er oppgitt på nettstedet er feil (selv etter at du har mottatt en ordrebekreftelse).

4.5 Prisene kan bli endret fra tid til annen. Slike endringer vil imidlertid ikke påvirke en bestilling som det er sendt en ordrebekreftelse for.

5. Legge inn en bestilling

5.1 Når du har lagt inn en bestilling, er alle bestillinger avhengig av lagerbeholdning. Hvis vi har tilstrekkelig lagerbeholdning til å oppfylle bestillingen din, vil du motta en ordrebekreftelse som anses å være vår bekreftelse på mottak av bestillingen din. I tilfelle leveringsproblemer eller lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for å oppfylle bestillingen din, vil vi informere deg via e-post og refundere alle betalinger som er gjort for bestillingen.

5.2 En kontrakt inngås kun dersom vi har sendt deg en ordrebekreftelse, og kun for det eller de produktene som er oppført i ordrebekreftelsen. Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av kontrakten og er innlemmet med utelukkelse av alle andre vilkår og betingelser.

5.3 Hvis bestillingen din består av mer enn ett produkt, kan produktene bli levert til deg i separate leveranser til separate tidspunkter.

5.4 Vi forbeholder oss retten til når som helst å fjerne produkter fra nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til å redigere eller fjerne materiale eller innhold fra Nettstedet. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for fjerning av produkter fra nettstedet vårt eller for redigering eller sletting av materiale eller innhold fra nettstedet vårt.

5.5 Vi forbeholder oss retten til når som helst å nekte eller avvise en bestilling du har lagt inn (selv etter at vi har sendt en ordrebekreftelse). Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for kansellering eller avvisning av en bestilling.

5.6 Hvis vi kansellerer bestillingen din etter at vi har mottatt betaling (og selv etter at vi har sendt en ordrebekreftelse), vil betalingen for bestillingen bli refundert til deg i sin helhet.

6. Betaling

6.1 Du kan betale for produktene ved hjelp av en av betalingsformidlerne som er oppført på nettstedet vårt.

6.2 Du kan også betale for hele eller deler av bestillingen din ved å bruke en kampanjekupong som vi gjør tilgjengelig for deg. Kampanjekuponger kan bare innløses på nettet i kassen.

6.3 Vi kan bruke betalingsformidlere til å utføre betalinger mellom deg og oss. Du samtykker i at vi kan sende dokumenter og informasjon om deg til disse betalingsformidlerne, inkludert dokumenter og informasjon som inneholder dine personopplysninger.

6.4 Vi er ikke en regulert betalingsformidler eller pengetjenesteleverandør, og vi er ikke ansvarlige for betalingsfeil eller problemer forårsaket av betalingsformidlere.

6.5 Det er ditt ansvar å oppgi fullstendig og nøyaktig informasjon under betalingsprosessen, og alle betalinger må gjøres med dine egne midler. Ved å legge inn en bestilling bekrefter du at:

(a) betalingsmåten som brukes til betaling er din egen;

(b) du er den rettmessige innehaveren av kampanjekupongen, der det er aktuelt; og

(c) du har tilstrekkelige midler eller kredittkapasitet til å betale for den aktuelle bestillingen.

6.6 Vi er ikke ansvarlige for uautorisert bruk av dine kreditt-, debet- eller forhåndsbetalte kort av tredjeparter, selv om disse kortene har blitt meldt stjålet. Vi har rett til å informere alle relevante myndigheter (inkludert kredittopplysningsbyråer) om eventuelle falske betalinger eller annen ulovlig aktivitet.

6.7 Du skal ikke:

(a) foreta eller forsøke å foreta tilbakeføringer i forbindelse med betalinger du har gjort for produkter; eller

(b) tilbakeføre betalinger du har gjort i forbindelse med produkter.

6.8 Du skal holde oss skadesløse og holde oss fullt ut skadesløse mot enhver tilbakeføring eller kansellering av enhver betaling du har foretatt, og mot ethvert tap, kostnad, ansvar eller utgift som vi kan pådra oss som følge av eller i forbindelse med en slik tilbakeføring eller kansellering.

7. Levering

7.1 Vi vil forsøke å levere bestillingen din til leveringsadressen som ble oppgitt på bestillingstidspunktet.

7.2 Når du sjekker ut bestillingen din, vil vi angi en forventet leveringsdato.

7.3 Vi kan varsle deg hvis vi ikke er i stand til å overholde den forventede leveringsdatoen, men vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for tap, ansvar, kostnader, skader, gebyrer eller utgifter som følge av forsinkelser i leveringen, i den grad det er tillatt i henhold til lov.

7.4 Det kan hende at vi ikke kan levere produkter til visse steder. Hvis dette er tilfelle, vil vi informere deg og sørge for å kansellere og refundere bestillingen eller levere bestillingen til en alternativ leveringsadresse som er bekreftet av deg.

7.5 All risiko for produktet går over til deg ved levering til leveringsadressen, med mindre leveringen er forsinket på grunn av brudd fra din side på dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Risikoen går over på det tidspunktet levering ville ha funnet sted dersom du ikke hadde brutt loven.

7.6 Hvis du ikke er i stand til å akseptere levering eller henting av bestillingen din, kan vi legge igjen et kort som gir deg instruksjoner for omlevering eller henting av transportøren.

7.7 Hvis levering eller henting forsinkes på grunn av din urimelige nektelse av å akseptere levering, eller hvis du unnlater å akseptere levering eller hente bestillingen din fra transportøren, kan vi belaste deg for alle gebyrer og andre kostnader vi med rimelighet kan pådra oss for å returnere bestillingen til avsenderen, uten at det berører andre rettigheter eller rettsmidler vi måtte ha.

8. Kansellering eller endring av bestillinger

8.1 Når du har lagt inn en bestilling på nettstedet vårt, kan du kansellere eller endre den ved å sende oss en e-post.

8.2 Ettersom vi arbeider med et helautomatisk system, utløses bestillingene umiddelbart etter at de er sendt. Som et resultat av dette kan vi dessverre ikke avbryte forsendelsesprosessen før levering, slik at en refusjon før mottak av varene kun er mulig opptil 24 timer etter at bestillingen er lagt inn.

9. Defekte produkter

9.1 Du erkjenner at produktene er standardprodukter og ikke er skreddersydd for å oppfylle dine spesielle krav.

9.2 Alle produktbeskrivelser, informasjon og materialer på nettstedet leveres «som de er» uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti eller annen representasjon.

9.3 Illustrasjoner av produkter kan avvike noe fra det faktiske produktet du mottar.

9.4 Hvis produktet du mottar er defekt, kan du sende oss en e-post der du informerer oss om produktet som skal returneres og legger ved et fotografi av det defekte produktet.

9.5 Du kan returnere produktet til oss i samsvar med punkt 10.

9.6 Vi vil undersøke produktet så snart vi mottar det. Vår behandlingstid vil avhenge av bestillingen din.

9.7 Vi vil varsle deg via e-post hvis vi er overbevist om at produktet er defekt.

9.8 Vår eneste forpliktelse overfor deg med hensyn til defekte produkter er enten (etter vårt eget skjønn):

(a) erstatte produktet og betale kostnadene for levering av produktene til leveringsadressen, og i så fall må du returnere det defekte produktet til oss, og vi vil levere et erstatningsprodukt til deg på leveringsadressen; eller

(b) betale deg et beløp som tilsvarer prisen på produktet og kostnaden for å returnere det defekte produktet til oss. Vi vil betale deg dette beløpet ved å betale til kontoen som vi mottok betaling fra, og ved å bruke samme betalingsmåte.

9.9 Hvis vi fastslår at produktet ikke er defekt, kan vi, etter eget skjønn, beslutte å ikke refundere kjøpesummen for produktet til deg, og vi kan kreve at du betaler eventuelle rimelige servicegebyrer og trekke dem fra betalingsmåten som ble brukt for bestillingen. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for eventuelle tap, forpliktelser, kostnader, skader, gebyrer eller utgifter som oppstår som følge av dette avsnittet i den grad loven tillater det.

10. Returer og refusjoner

10.1 Våre retningslinjer for retur utgjør en integrert del av disse vilkårene og betingelsene, og det er på grunnlag av disse at du kan få tilgang til og bruke nettstedet vårt.

10.2 Hvis du ikke er helt fornøyd med bestillingen din, kan du sende oss en e-post der du informerer oss om produktet som skal returneres, og sende det tilbake til oss. Angreretten er 30 dager fra den datoen da du, eller en tredjepart som ikke er transportøren og som er utpekt av deg, overtok eller tok det siste produktet i besittelse.

10.3 Kostnaden for å returnere varene er kundens ansvar og må betales av kunden.

10.4 Vi må ha mottatt produktet før kunden kan kreve refusjon. Vi vil kontrollere det returnerte produktet ved ankomst.

10.5 Du må sørge for at produktet sendes til oss i samme stand som da du mottok det, og at det er forsvarlig emballert. Produktet må være ubrukt, produktetikettene må ikke ha blitt tuklet med, og produktet må være i originalemballasjen. Hvis et produkt returneres til oss i uegnet tilstand, forbeholder vi oss retten til ikke å godta retur av produktet.

10.6 Vår behandlingstid for returer avhenger av bestillingen din.

10.7 Hvis vi er fornøyd med tilstanden til produktet du returnerer, sender vi deg en e-post med godkjenning av returen. En refusjon vil bli utstedt umiddelbart til betalingsmåten som ble brukt for bestillingen, etter at vi har sendt deg varsel om godkjenning av returen.

10.8 Angreretten er fullført når vi har mottatt de fysiske varene.


11. Kuponger

11.1 Du kan bruke våre kampanjekuponger eller rabatter når du betaler for produkter på Nettstedet.

11.2 For å bruke en kupong eller bruke en rabatt, må kupongen eller rabattkoden legges inn på betalingssiden for bestillingen vår.

11.3 Når kupongen eller rabattkoden er lagt inn og brukt, blir kupongen eller rabatten tatt med i det totale beløpet for bestillingen din i kassen.

12.4 Du kan bare validere eller bruke én kampanjekupong eller rabatt per bestilling.

11.5 Kreditten fra en kampanjekupong gir ikke renter og har ingen kontantverdi.

11.6 Hvis kreditten på en kampanjekupong ikke er tilstrekkelig for bestillingen din, kan du betale differansen ved hjelp av en separat betalingsmetode som er tilgjengelig på nettstedet.

11.7 Hvis du bruker en kampanjekupong for en bestilling som har blitt returnert, vil verdien av kampanjekupongen ikke bli refundert. Hvis du imidlertid har betalt for en del av bestillingen med en separat betalingsmetode, kan denne delen bli refundert.

12 Tillatt bruk

12.1 Du kan ikke («Forbudte handlinger»):

(a) bruke nettstedet vårt på noen måte eller foreta noen handling som forårsaker eller kan forårsake skade på nettstedet eller forringe ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet;

(b) bruke nettstedet vårt på en ulovlig, rettsstridig, uredelig eller skadelig måte, eller i forbindelse med et ulovlig, rettsstridig, uredelig eller skadelig formål eller aktivitet;

(c) bruke nettstedet vårt til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogrammer, datavirus, trojanske hester, ormer, keyloggere, rootkits eller annen ondsinnet dataprogramvare; eller

(d) utføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert skraping, datautvinning, datauttrekk eller datahøsting) på eller i forbindelse med nettstedet vårt uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke;

(e) få tilgang til eller på annen måte samhandle med nettstedet vårt ved hjelp av en robot, edderkopp eller andre automatiserte metoder; eller

(f) bryte retningslinjene som er angitt i robots.txt-filen på nettstedet vårt;

(g) bruke dataene som er samlet inn av nettstedet vårt til direkte markedsføringsaktiviteter (inkludert e-postmarkedsføring, SMS-markedsføring, telemarketing eller direktereklame);

(h) bruke dataene som samles inn av nettstedet vårt til å kontakte enkeltpersoner, selskaper eller andre personer eller enheter;

(i) bruke eller styre nettstedet til å samhandle med enheter, med mindre du er uttrykkelig autorisert til å gjøre det;

(j) bruke, direkte eller indirekte, nettstedets infrastruktur til å initiere, spre, delta i, lede eller forsøke å delta i hackerangrep eller sende nettverksmeldinger som er båndbreddekrevende, ondsinnede eller potensielt skadelige for noen enhet, uansett om den eies av oss eller ikke;

(k) kopiere, publisere, modifisere, oversette, dekompilere, demontere, reversere eller på annen måte forsøke å utlede eller få tilgang til strukturen eller kildekoden på nettstedet (enten det er for å lage avledede verk fra kildekoden eller på annen måte), direkte eller indirekte;

(l) bruke eller få tilgang til nettstedet i den hensikt å lage et lignende eller konkurrerende produkt eller tjeneste, eller kommunisere til tredjeparter en komparativ studie eller produktsammenligning;

(m) selge, tildele, underlisensiere, overføre, distribuere eller leie ut din tilgang til nettstedet;

(o) gjøre nettstedet tilgjengelig for en tredjepart via et privat datanettverk;

(p) redigere eller endre på noen måte noe innhold eller noen papir- eller digital kopi av noe materiale som er skrevet ut eller kopiert fra nettstedet vårt;

(q) bruke nettstedet på noen måte som er forbudt i henhold til noen lov eller forskrift som gjelder for bruk av nettstedet; eller

(r) foreta uautoriserte forespørsler eller legge inn uautoriserte bestillinger; eller

(s) legge inn spekulative, falske eller uredelige bestillinger.

12.2 Du erkjenner at du vil være ansvarlig overfor oss for enhver skade, tap, ansvar, kostnad eller utgift som vi måtte lide eller pådra oss som følge av eller i forbindelse med enhver forbudt handling begått eller autorisert av deg.

12.3 Du forplikter deg til å varsle oss så snart som mulig etter at du blir oppmerksom på en person som deltar i en forbudt aktivitet. Du skal gi oss rimelig assistanse i enhver etterforskning vi måtte utføre på grunnlag av informasjon du har gitt oss i denne forbindelse.

12.4 Du må sørge for at all informasjon du gir oss gjennom nettstedet vårt eller i forbindelse med nettstedet vårt eller produktene:

(a) er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig og ikke er villedende;

(b) er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter; og

(c) ikke krenker personvernet, databeskyttelse, konfidensialitet eller immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen person; og

(d) ikke er støtende, fornærmende, pornografisk, ærekrenkende, upålitelig, villedende, ulovlig eller på annen måte anstøtelig.

12.5 Du skal omgående gi oss alle dokumenter eller annen informasjon vi ber om for å bekrefte identiteten din. Du skal umiddelbart oppdatere all informasjon du oppgir til oss, slik at all informasjon du oppgir til oss til enhver tid er fullstendig og nøyaktig.

12.6 Du må overholde alle gjeldende lover knyttet til din bruk av nettstedet, og det er ditt eget ansvar å sørge for at du overholder dem, enten de er basert på ditt bostedsland, stedet der du får tilgang til nettstedet eller på annen måte.

12.7 Vennligst send oss en e-post hvis du blir oppmerksom på materiale eller aktiviteter på nettstedet vårt som ikke er i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

13 Lenker til nettstedet

13.1 Lenker fra vårt nettsted til andre nettsteder og ressurser som tilbys av tredjeparter, er kun ment som informasjon. Lenker fra nettstedet vårt til andre nettsteder og ressurser skal ikke oppfattes som en anbefaling eller godkjennelse fra vår side av de lenkede nettstedene eller ressursene eller informasjonen du får fra dem.

13.2 Du erkjenner og godtar at vi ikke har noen rett til eller kontroll over innholdet på andre nettsteder og ressurser som det lenkes til eller henvises til på nettstedet vårt.

13.3 Du kan lenke til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en rettferdig og lovlig måte og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.

13.4 Du må ikke opprette en lenke på en måte som antyder noen form for tilknytning, autorisasjon eller godkjenning fra vår side der det ikke finnes noen.

13.5 Du må ikke opprette en lenke til nettstedet vårt på et nettsted som du ikke eier.

13.6 Du må ikke legge inn nettstedet vårt i rammer på andre nettsteder eller lenke til noen annen del av nettstedet vårt enn hjemmesiden.

13.7 Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til å lenke uten varsel.

13.8 Nettstedet du lenker til, må i alle henseender overholde innholdsstandardene som er fastsatt i våre retningslinjer for akseptabel bruk (se punkt 12 ovenfor).

13.9 Ta kontakt med oss for forhåndsgodkjenning av enhver lenke til nettstedet vårt som ikke er i samsvar med dette punkt 13.

14 Immaterielle rettigheter

14.1 Koden, strukturen og organiseringen av nettstedet er beskyttet av immaterielle rettigheter.

14.2 Vi er eier eller rettighetshaver til alle immaterielle rettigheter til nettstedet vårt og innholdet og materialet som er publisert på det. Disse verkene er beskyttet av lover og traktater som gjelder over hele verden. Alle disse rettighetene er forbeholdt.

14.3 Du kan bare bruke nettstedet og alt innholdet på det til din egen personlige, ikke-kommersielle bruk og i samsvar med disse vilkårene og betingelsene. Innholdet på nettstedet inkluderer innhold knyttet til produkter.

14.4 Du forplikter deg til å informere oss om enhver mistanke om brudd på våre immaterielle rettigheter.

14.5 Du kan ikke bruke våre varemerker uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, med mindre de utgjør en del av materialet du bruker (og gjengir nøyaktig) i samsvar med punkt 13.

15 Beskyttelse av personopplysninger

15.1 Vår personvernerklæring utgjør en integrert del av disse vilkårene og betingelsene, og det er på grunnlag av denne at du får tilgang til og kan bruke nettstedet vårt.

15.2 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vi bruker også informasjonskapsler for å spore hvordan kundene våre foretrekker å bruke nettstedet vårt. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene godtar du også vår bruk av informasjonskapsler til dette formålet. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår personvernerklæring.

15.3 Hvis du gir oss personopplysningene dine, vil vi fra tid til annen behandle slike personopplysninger i samsvar med dine instruksjoner, og vi vil iverksette egnede sikkerhetstiltak for å beskytte slike personopplysninger mot uautorisert og ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

15.4 Med mindre spesifikke sikkerhetstiltak er hensiktsmessige eller annet er skriftlig avtalt, kan informasjon og dokumenter som genereres i forbindelse med salg av produktene, deles mellom oss, og særlig kan slik informasjon og slike dokumenter være tilgjengelig i elektronisk form for våre ansatte, ledere, konsulenter eller agenter.

16. Virus

16.1 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt er sikkert eller fritt for feil eller virus.

16.2 Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet vårt. Du må bruke din egen antivirusprogramvare.

16.3 Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved bevisst å innføre virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet ondsinnet eller teknologisk skadelig materiale.

16.4 Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt.

16.5 Du må ikke angripe nettstedet vårt ved hjelp av et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

16.6 Hvis vi mener at du har brutt bestemmelsene i dette punkt 16, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart. Vi kan rapportere ethvert slikt brudd til de relevante rettshåndhevende myndigheter og vil gjøre det hvis gjeldende lov krever det.

17 Ansvar

17.1 Med forbehold om paragraf 17.13, vil vi ikke være ansvarlige, i den grad loven tillater det, og påtar oss intet ansvar for tap som du eller andre måtte lide som følge av:

(a) Tredjepartsinnhold eller brukerinnhold;

(b) vårt Innhold, og spesielt nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til vårt Innhold;

(c) produktene, og spesielt kvaliteten, bildene, beskrivelsen eller spesifikasjonene, samsvar med beskrivelsen og egnetheten til produktene for et bestemt formål;

(d) tillit til informasjon som finnes i disse vilkårene og betingelsene eller på nettstedet vårt, eller til funksjoner som tilbys i disse vilkårene og betingelsene eller på nettstedet vårt;

(e) manglende evne til å få tilgang til nettstedet eller noen del av det, eller at tilgangen til enhver tid er avbrutt eller delvis eller fungerer med feil; og

(f) enhver svikt eller forsinkelse i utførelsen av våre forpliktelser, uansett om vi varsler deg om dette eller ikke, hvis og i den grad svikten eller forsinkelsen skyldes en omstendighet som ligger utenfor vår rimelige kontroll, og som inkluderer telekommunikasjonssvikt, strømbrudd terrorhandlinger, drivstoffstreik, dårlig vær, datafeil, leveringssvikt fra leverandører, arbeidskonflikter og fravær av personell på grunn av sykdom eller skade, og tiden for oppfyllelse av enhver forpliktelse hvis oppfyllelse påvirkes på denne måten, skal forlenges tilsvarende.

17.2 Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg (verken i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte) for tap av fortjeneste, forretningsmuligheter, goodwill, besparelser eller fordeler eller for noen form for indirekte, spesielle eller følgeskader, selv om slike tap eller skader med rimelighet kunne forutses eller den relevante parten var klar over muligheten for at slike tap eller skader kunne oppstå.

17.3 Vårt ansvar som oppstår direkte eller indirekte som følge av disse vilkårene (inkludert ditt kjøp av produkter fra oss i henhold til disse vilkårene), eller som ikke på annen måte er uttrykkelig utelukket i henhold til disse vilkårene, skal være begrenset og begrenset til det høyeste av USD 1 000 eller et multiplum av fem ganger prisen du har betalt for produktene som gir opphav til ansvaret. Beløpet for en slik ansvarsbegrensning skal reduseres med beløpet for eventuelle ubetalte beløp du skylder oss.

17.4 Ethvert krav fra en part for kontraktsbrudd, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, må fremsettes innen ett år etter handlingen eller unnlatelsen som påstås å ha forårsaket tapet eller utgiften.

17.5 Med unntak av i den grad krav ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov, kan ingen krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, fremsettes av deg personlig mot noen av våre ansatte, ledere, konsulenter eller andre agenter som er involvert i utførelsen av de relevante forpliktelsene.

17.6 Alle representasjoner eller garantier, enten de er kontraktsmessige eller på annen måte, og alle garantier, betingelser, bestemmelser, forpliktelser og forpliktelser underforstått ved lov, sedvane, handelsbruk, handelsforløp eller på annen måte (inkludert underforståtte forpliktelser om tilfredsstillende kvalitet, samsvar med beskrivelse og egnethet for formål) er utelukket i den grad loven tillater det.

17.7 Det kan kun fremsettes krav mot oss (inkludert våre ansatte, ledere eller konsulenter) for en handling eller unnlatelse. En handling eller unnlatelse omfatter en rekke beslektede handlinger eller unnlatelser, samme handling eller unnlatelse i en rekke beslektede saker eller lignende handlinger eller unnlatelser i en rekke beslektede saker og omfatter alle krav som oppstår som følge av en sak.

17.8 Begrensningene i dette punkt 17 gjelder vårt samlede ansvar overfor deg (inkludert enhver annen tredjepart som vi er ansvarlige overfor, med eller uten vårt samtykke) med hensyn til et krav, og du og alle slike andre personer kan samlet sett bare være gjenstand for ett krav fra oss med hensyn til samme skade.

17.9 Hvis en ansvarsbegrensning gjelder uavhengig av beløpet, gjelder begrensningen for hele leveransen av tjenester eller levering av produkter fra oss, og det er ingen separate aggregerte ansvarsbegrensninger som gjelder for deg, hvert selskap i konsernet du tilhører og alle personer som er utpekt av en gruppebruker.

17.10 Hvis vi er solidarisk ansvarlige overfor deg sammen med en annen part, er vi bare forpliktet til å betale deg den delen som med rimelighet kan tilskrives vår feil. Vi er ikke forpliktet til å betale deg den delen som kan tilskrives feil fra en annen part som den andre parten ellers ville være ansvarlig for.

17.11 Ethvert ansvar vi måtte ha overfor deg, vil bli redusert med den delen som en annen part ville ha vært ansvarlig for hvis enten:

(a) du også har anlagt sak eller fremsatt krav mot den andre parten; eller

(b) vi har anlagt sak eller reist krav mot den andre parten i henhold til Civil Liability (Contribution) Ordinance eller lignende lovgivning i en annen relevant jurisdiksjon.

17.12 Ved avgjørelsen av om andre parter er ansvarlige overfor deg, skal det ikke tas hensyn til det faktum at du ikke er i stand til å forfølge et rettsmiddel mot en annen part fordi søksmål mot den parten er foreldet, den parten mangler kapasitet, den parten er avhengig av unntak eller ansvarsbegrensninger eller den andre parten ikke lenger eksisterer.

17.13 Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene i disse vilkårene og betingelsene påvirker ikke vårt ansvar:

(a) for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet ;

(b) for bedrageri eller hensynsløst brudd på profesjonell plikt;

(c) for ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i den jurisdiksjonen som et relevant krav er underlagt, inkludert eventuelle begrensninger på vår rett til å begrense vårt ansvar; og

(d) i ethvert annet tilfelle, for å begrense vårt ansvar til mindre enn det minstebeløpet som kreves under omstendighetene i henhold til enhver annen lov eller forskrift som gjelder for kravet, i hvilket tilfelle et slikt minstebeløp skal anses å være en erstatning for det beløpet som ellers ville gjelde.

17.14 Disse bestemmelsene er en uttømmende liste over de rettsmidler som er tilgjengelige for hver part eller en tredjepart mot en av partene i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene.

18. Skadesløsholdelse

18.1 Du skal holde de Skadesløsholdte Partene helt skadesløse, på forespørsel, mot alle krav, kostnader og tap av enhver art som de Skadesløsholdte Partene lider eller kan lide som følge av eller i forbindelse med

(a) ethvert vesentlig brudd fra din side på bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene;

(b) svindel, uaktsomhet, forsømmelse eller hensynsløs tilsidesettelse av dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene; og

(c) din bruk av nettstedet vårt.

18.2 Vi skal ha rett til å få dekket alle kostnader vi med rimelighet har pådratt oss i forbindelse med et erstatningsberettiget krav, og alle slike kostnader skal betales på forespørsel.

19. force majeure-hendelse

19.1 Hvis en force majeure-hendelse varer i mer enn én uke, kan vi umiddelbart si opp vilkårene og betingelsene ved skriftlig varsel og uten annet ansvar enn refusjon av det produktet du allerede har betalt for og som ikke er levert.

19.2 Vi forbeholder oss retten til å utøve absolutt skjønn med hensyn til løsningen som skal implementeres i tilfelle en force majeure-hendelse inntreffer for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

20. Endringer

20.1 Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Vi vil varsle deg på forhånd om eventuelle vesentlige endringer som vi mener kan være til skade for deg. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene. De gjeldende vilkårene og betingelsene gjelder for din bruk av nettstedet vårt og alle produkter som tilbys gjennom nettstedet vårt.

20.2 Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene og betingelsene, må du slutte å bruke nettstedet vårt eller kjøpe produktene våre.

20.3 Hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til disse vilkårene og betingelsene, vil vi be deg om ditt uttrykkelige samtykke til en revisjon av disse vilkårene og betingelsene før ditt første kjøp av produkter etter at endringen trer i kraft. Hvis du ikke gir ditt uttrykkelige samtykke og aksept av de reviderte vilkårene og betingelsene innen den tidsperioden vi har angitt til deg, må du slutte å bruke nettstedet eller kjøpe produktene våre.

21. Brudd fra din side

21.1 Uten at det berører våre andre rettigheter i henhold til disse Vilkårene, kan vi, dersom du bryter disse Vilkårene på noen måte, eller dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at du har brutt disse Vilkårene på noen måte

(a) sende deg en eller flere formelle advarsler;

(b) midlertidig blokkere din tilgang til nettstedet vårt;

(c) suspendere behandlingen av enhver bestilling;

(d) nekte å akseptere betaling fra deg;

(e) permanent nekte deg tilgang til nettstedet vårt;

(f) blokkere tilgangen til nettstedet vårt fra datamaskiner som bruker din IP-adresse;

(g) kontakte en eller alle dine internettleverandører og be dem om å blokkere din tilgang til vår nettside; eller

(h) ta rettslige skritt mot deg, enten det er for kontraktsbrudd eller på annen måte.

21.2 Hvis vi suspenderer, forbyder eller blokkerer din tilgang til nettstedet vårt eller noen del av nettstedet vårt, må du ikke ta noen skritt for å omgå en slik suspensjon, forbud eller blokkering.

22 Oppsigelse og suspensjon

22.1 Du kan når som helst slutte å bruke nettstedet.

22.2 Vi kan når som helst, med eller uten grunn og med eller uten varsel, suspendere leveringen av nettstedet.

22.3 Uten at det berører paragraf 22.2, kan vi suspendere eller avslutte din tilgang til Nettstedet hvis det er sannsynlig at din bruk av Nettstedet vil gi opphav til eller vil kunne gi opphav til juridisk ansvar av noe slag eller forstyrre andres bruk av Nettstedet.

22.4 Hvis vi suspenderer eller avslutter din tilgang til Nettstedet, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd. Vi kan imidlertid, etter eget skjønn, suspendere eller avslutte din tilgang til Nettstedet umiddelbart og uten varsel.

22.5 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt alltid vil være tilgjengelig eller at det vil være tilgjengelig uten avbrudd. Vi kan avbryte, suspendere, trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten av hele eller deler av nettstedet vårt av kommersielle eller driftsmessige årsaker. Vi vil gjøre vårt ytterste for å varsle deg om en slik suspensjon eller tilbaketrekking. I tilfelle oppsigelse, suspensjon, tilbaketrekking eller endring av nettstedet, vil du ikke ha rett til noen kompensasjon eller annen betaling.

23 Virkning av oppsigelse

23.1 Oppsigelse av disse vilkårene og betingelsene avslutter umiddelbart enhver forpliktelse til å yte kundeservice.

23.2 Under ingen omstendigheter vil du ha rett til kompensasjon fra oss for tap av rettigheter, tap av goodwill eller annet tap som følge av oppsigelse av disse vilkårene, uansett årsak.

23.3 Oppsigelse av disse vilkårene og betingelsene skal ikke påvirke andre rettigheter som allerede har oppstått, og skal ikke påvirke noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene som, i samsvar med deres vilkår, gjelder eller skal tre i kraft deretter. Paragraf 17 (Ansvar) og 18 (Skadesløsholdelse) gjelder også etter opphør av disse vilkårene.

24 Generelle bestemmelser

24.1 Du kan ikke overdra noen av dine rettigheter i henhold til disse vilkårene.

24.2 Rettighetene, fullmaktene og rettsmidlene som følger av disse vilkårene og betingelsene er (med unntak av det som er uttrykkelig angitt) kumulative og ikke eksklusive rettigheter, fullmakter og rettsmidler som følger av lov eller på annen måte.

24.3 Vi gir hosting av nettstedet i underentreprise til en tredjepart.

24.4 Hvis gyldigheten eller håndhevbarheten av en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene på noen måte er begrenset av gjeldende lov, vil denne bestemmelsen være gyldig og håndhevbar i den maksimale utstrekning loven tillater det. Ugyldigheten eller manglende håndhevbarhet av en slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene.

24.5 Ingen unnlatelse av å utøve, eller forsinkelse i utøvelsen av, rettigheter, fullmakter eller rettsmidler som er fastsatt i disse vilkårene eller i lov, skal utgjøre et avkall på slike rettigheter, fullmakter eller rettsmidler. Hvis vi gir avkall på et brudd på en bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke anses som et avkall på senere brudd på denne bestemmelsen eller et avkall på brudd på noen annen bestemmelse.

24.6 Utøvelsen av partenes rettigheter i henhold til disse Vilkårene er ikke betinget av samtykke fra noen tredjepart.

24.7 Disse Vilkårene og betingelsene er til fordel for oss og deg, og er ikke ment å være til fordel for eller håndheves av noen tredjepart.

25 Gjeldende lov

25.1 Disse vilkårene og betingelsene, deres gjenstand og dannelse (og enhver ikke-kontraktsmessig tvist eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Hongkong.

25.2 Enhver tvist, uenighet eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, inkludert eksistensen, gyldigheten, tolkningen, oppfyllelsen, bruddet eller oppsigelsen av disse, eller enhver tvist knyttet til ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, skal henvises til og endelig avgjøres ved voldgift administrert av Hongkong som er i kraft på tidspunktet for innlevering av varselet om voldgift. Loven som gjelder for denne voldgiftsklausulen er loven i Hongkong. Voldgiftsdomstolens sete skal være Hongkong. Antallet voldgiftsdommere skal være én. Voldgiftsforhandlingene skal gjennomføres på engelsk.

26 Tolkning

26.1 I disse vilkårene og betingelsene: «Kontrakt» betyr din bestilling av ett eller flere produkter i henhold til disse vilkårene og betingelsene, som vi aksepterer i samsvar med punkt 4.3;

«Kunde» betyr enhver fysisk person som legger inn en bestilling på nettstedet;

«Leveringsadresse» betyr leveringsadressen som angitt i den aktuelle bestillingen;

«Forventet leveringsdato» betyr datoen da en bestilling forventes å bli levert;

«Force Majeure-hendelse» betyr enhver hendelse eller omstendighet som hindrer eller forsinker oss i å utføre en forpliktelse i henhold til disse vilkårene og som er utenfor vår kontroll. som skyldes en årsak utenfor vår rimelige kontroll og som ikke kan tilskrives vår unnlatelse av å utvise all nødvendig aktsomhet for å forhindre slik svikt eller forsinkelse, og omfatter krig eller risiko for krig, naturkatastrofer, naturkatastrofer eller atomkatastrofer, opptøyer eller sivile uroligheter; pandemier, terrorhandlinger, ondsinnet skadeverk, brann eller oversvømmelse, etterlevelse av ny lov eller pålegg fra en statlig eller rettslig myndighet, stenging av flyplasser eller havner, eller kommersiell tvist som ikke har noen forbindelse med den parten som er berørt av hendelsen eller situasjonen som fører til at arbeidet stoppes eller reduseres;

«Skadesløsholdte parter» betyr oss, noen av våre tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, ansatte, kontraktører og agenter.

«Immaterielle rettigheter» betyr alle immaterielle rettigheter, inkludert patenter, varemerker, designrettigheter, opphavsrett, databaserettigheter, forretningshemmeligheter og alle rettigheter av lignende art;

«Bestilling» betyr bestillingen du legger inn via nettstedet vårt for å kjøpe ett eller flere produkter fra oss;

«Ordrebekreftelse» betyr e-posten vi sender til deg for å bekrefte bestillingen din i samsvar med punkt 4.3 ovenfor;

«Betalingsformidler» betyr enhver tredjeparts betalingsbehandler som brukes av oss;

«Produkt» betyr et produkt som tilbys på nettstedet vårt;

«Nettsted» betyr nettstedet;

«Nettstedets infrastruktur» betyr alle våre systemer (inkludert kode) som muliggjør, leverer eller beskriver Nettstedet;

26.2 Henvisninger til «paragrafer» er til paragrafene i disse vilkårene og betingelsene.

26.3 Overskrifter er kun for enkelhets skyld og skal ikke påvirke konstruksjonen eller strukturen til disse Vilkårene.

26.4 Ord i entall omfatter også flertall og vice versa. Ord som uttrykker kjønn, omfatter alle kjønn, og henvisninger til personer omfatter enkeltpersoner, selskaper, enheter, virksomheter eller partnerskap.

Send oss en e-post hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse vilkårene og betingelsene, nettstedet eller produktene.

Adresse: 
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong

Firmanummer: 3221084

E-Mail: info@annejohansen.com

Telefon: +31647373131

Kundeservice:
Mandag til fredag kl. 8.00 til 18.00
Lørdag og fredag fra kl. 10.00 til 16.00