Impressum

Juridisk informasjon
ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NETTSTEDET
Informasjonen som gis av Anne Johansen («vi», «oss» eller «vår») på https://annejohansen («Nettstedet») er kun ment som generell informasjon. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet.

VI KAN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER TILLIT TIL INFORMASJON SOM GIS PÅ NETTSTEDET. DU BRUKER NETTSTEDET OG STOLER PÅ INFORMASJONEN SOM FINNES DER PÅ EGEN RISIKO.

Adresse: 
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

E-Mail: info@annejohansen.com
Telefon: +31647373131


Firmanummer: 3221084